AUK RUSSCHEN

AUK RUSSCHEN (1971)


mijn werk ontstaat uit een groeiend innerlijk besef onderdeel te zijn van een groter geheel.


het ontspruit aan mijn doorlopende zoektocht naar verdieping en essentie.