AUK RUSSCHEN

AUK RUSSCHEN (1971)


mijn werk ontstaat uit een groeiend innerlijk besef onderdeel te zijn van een groter geheel.


het ontspruit aan mijn eeuwige zoektocht naar verdieping en essentie, tot de kern is bereikt.